Voor ZRN-deelnemers

Bent u deelnemer van stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN)? Dan kunt u invloed uitoefenen op de samenstelling en acties van ons bestuur. 

Hoe kunt u invloed uitoefenen?

ZRN wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de Nederlandse zonne-energiesector. Zij benoemen een bestuurder binnen Stichting OPEN en voorzien die bestuurder van adviezen. Daarbij vertolken ze uw stem als ZRN-deelnemer. 

Wilt u invloed uitoefenen op de samenstelling, besluiten en acties van het ZRN-bestuur? Dan heeft u onder meer de volgende mogelijkheden:

  • U kunt een onderwerp op de agenda zetten en/of het bestuur daarover adviseren. Dit advies kunt u schriftelijk naar ons sturen. Dit doet u bij voorkeur samen met andere ZRN-deelnemers. Het bestuur zal dan haar standpunt bepalen en dit schriftelijk aan u doorgeven.
  • Als er een vacature is in het ZRN-bestuur, kunt u een kandidaat voordragen die uw belangengroep vertegenwoordigt.
  • Het bestuur maakt een keuze uit de bestuurskandidaten en stelt de voorgenomen kandidaat aan de deelnemers voor. Heeft u bezwaar tegen deze kandidaat? Dan kunt u dat kenbaar maken. Heeft u voldoende medestanders, dan zal het bestuur de kandidaat terugtrekken en een ander voorstel doen.
  • Vindt u samen met andere ZRN-deelnemers dat een zittende bestuurder niet goed functioneert? Dan kunt u het bestuur een gemotiveerd advies sturen om de bestuurder te vervangen. Het bestuur is niet verplicht om dit advies te volgen, maar zal altijd een gemotiveerde reactie geven.

Samenwerking met andere ZRN-deelnemers

Voor bovenstaande rechten geldt dat u sterker staat als u uw adviezen samen met andere ZRN-deelnemers uitbrengt. In ons deelnemersreglement staat met hoeveel medestanders u minimaal moet zijn om uw invloed meer af te dwingen. Kijk in onze deelnemerslijst voor de contactgegevens van de andere deelnemers.

Contact met ZRN

Of u nu samen met anderen of individueel uw mening kenbaar wilt maken, u bent altijd welkom om contact met ons op te nemen.