Tariefsverhoging OPEN

Stichting OPEN heeft aan haar deelnemers een flinke tariefsverhoging aangekondigd. Deze tariefsverhoging is nodig om te voldoen aan de eisen van de recycling wetgeving.

Waarborg

Eén van deze eisen is namelijk om een ‘waarborg’ af te geven. De waarborg moet de zekerheid bieden dat er altijd voldoende geld voor recycling beschikbaar is. Stichting OPEN voorziet in deze waarborg door een fonds in te richten waarmee de totale hoeveelheid (in te zamelen en te verwerken) afval van de komende 5 jaar betaald kan worden. ZRN heeft in het voorjaar van 2022 aan de markt om input gevraagd over de kaders die er bij deze waarborg van zonnepanelen moeten gelden.  Het waarborgfonds van Stichting OPEN is op basis van deze kaders  ontwikkeld.

Voorbereiding

Eén van de randvoorwaarden die de markt aan Stichting OPEN heeft meegegeven is dat Stichting OPEN de prijsstijgingen van haar tarief ruim van tevoren aankondigt. Om aan deze randvoorwaarde te kunnen voldoen zal de prijsstijging ingaan per 1 juli.  Dit biedt de markt 6 maanden de tijd om zich op de prijsstijging aan te passen. In deze periode zal Stichting OPEN de laatste benodigde stappen zetten om het gelijke speelveld te borgen. Ook zal Stichting OPEN deze tijd gebruiken om het waarborgfonds verder voor te bereiden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting OPEN. Hier staat ook een lijst met veelgestelde vragen. Voor geïnteresseerden zal ZRN de contouren van de waarborg verder in een sessie op locatie toelichten. Wilt u hierbij zijn? Stuurt u dan een e-mail naar info@stichtingzrn.nl.