Over ZRN

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) is in 2015 opgericht om producenten en importeurs van zonnepanelen te ondersteunen bij hun recycleverplichtingen. Jarenlang deden we dat door deze verplichtingen voor u uit te voeren. Sinds 1 maart 2021 organiseert Stichting OPEN de inzameling en recycling voor u.

ZRN heeft met anderen het initiatief genomen voor OPEN, omdat we verwachten dat we daarmee een gelijk speelveld kunnen realiseren voor alle producenten in de solarbranche. Hiermee voorkomen we oneerlijke concurrentie.

Uw belangen in goede handen

OPEN neemt u veel zorgen uit handen. Hiervoor heeft zij een slagvaardig bestuur, waarin alle sectoren vertegenwoordigd zijn. Wij vinden het belangrijk dat uw stem in dit bestuur goed gehoord wordt. Daarom zijn we sinds 1 maart 2021 uw belangenbehartiger binnen OPEN. Dat houdt het volgende in:

  • We benoemen binnen OPEN een bestuurder die de recycleverplichtingen van zonnepanelen in zijn portefeuille krijgt.
  • De door ons benoemde bestuurder binnen OPEN wordt geadviseerd door het bestuur van ZRN. Hierin zitten producenten die de verschillende belangen binnen de zonne-energiesector behartigen. Deze ZRN-bestuursleden hebben de bevoegdheid om de OPEN-bestuurder voor zonne-energie te benoemen, te adviseren en zo nodig te ontslaan.
  • Als producent van zonnepanelen kunt u zich kosteloos bij ons aansluiten. In dat geval kunt u invloed uitoefenen op de aanstelling van de bestuursleden van ZRN, die de OPEN-bestuurder kiezen. Ook kunt u samen met andere producenten adviezen uitbrengen aan het bestuur. Zo heeft u grip op de koers van ZRN en op uw belangen binnen OPEN.

Sluit u kosteloos aan bij ZRN

ZRN is er voor alle fabrikanten en importeurs die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten. U kunt zich kosteloos bij ons aansluiten.

Lees meer over de voordelen en meld u aan